Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/28/19 in all areas

  1. 2 points
    SAMP.LV Spēlētāju loģika ir 10/10, ja administrators neko nedara, tad viņš ir debils, ja viņš piesedz tevi, tad labākais, ja viņš aizstāv tevi, tad labākais, līdz viņu pašu iemet ķurmī, ja administrators dara savu darbu, tad viņš pirks noob acc :DDD. It īpaši, ja nevienu nepiesedz, tad pēc dažu smadzenēm viņš ir no dibena izlīdis un neko nejēdz