Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/16/19 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    Visiem tak pox par tavu IG profilu, samp tapat dead.
  3. 1 point
  4. 1 point
    Serveri bus globalas izmaiņas, viss mapings tiks partaisits/optimizets, sakara ar sampu uz Android dazas sistemas bus iznemtas vai partaisitas, jo samps uz Android vel nav pilniba izstradats un tas nav no manis atkarigs...